Partneři

Městská část Praha - Čakovice

Městská část Praha-Čakovice je provozovatelem tohoto portálu. Fandíme čakovickému, miškovického a třeboradickému sportu!

www.cakovice.cz

Připravili jsme rezervační systém, díky kterému se můžete aktivně zapojit do organizovaných cvičení či jiných sportovních událostí, které se konají na území Čakovic, Miškovice nebo Třeboradic. 

Tento systém díky sofistikovanému zpracování registrací zajistí nejen celkový přehled o nabízených aktivitách v naší MČ, ale umožní i sledování efektivity vynakládaných výdajů z rozpočtu městské části Praha-Čakovic do oblasti dotovaných tréninkových programů.

Korzo Čakovice z.s.

Nezisková organizace Korzo Čakovice z.s. vznikla za účelem podpory volnočasových aktivit na území MČ Praha-Čakovice. Prvním projektem, na kterém se aktivně podílí je postupná tvorba Relaxparku Třeboradické korzo. Spolek také uvedl v život tento webový portál Čakovice v pohybu s laskavým svolením partnerského projektu Devítka v pohybu s cílem sdružit co nejvíce pohybových aktivit na území MČ Praha - Čakovice do jednoho registračního a rezervačního systému.

www.korzocakovice.cz